lokattsundsvall

Om konstverket

lokattsundsvall är en hel rumsgestalning som finns utanför stationshuset i Sundsvall. Omgivningen består av en låg stenmur med fem planteringskärl och ett lodjur i brons. En putsad mur sätter gräns mot intilliggande trafikled som tidigare var E4:an. Stor växtlighet med träd och buskar.

Information

Konstnär: Camilla Bergman
Plats: Sundsvalls centralstation
Uppdragsgivare: Sundsvalls kommun
Material: Hel miljö med bronsskulptur, bronsurnor, granitmur och växtlighet.
Datum: 2001

Länkar

Bildgalleri