Blå vila

Om konstverket

På en grå granitsockel, mot Dalälvens riktning och kraftverkets dammluckor, ligger ett vilande kattdjur. Blå vila är modellerad i lera och gjuten i blåpigmenterad betong.

Information

Konstnär: Camilla Bergman
Plats: Fiskeriverket, Älvkarleby
Uppdragsgivare: Statens konstråd
Material: Pigmenterad betong
Datum: 1988

Länkar

Bildgalleri