Afrodite och hennes badkrukor

Om konstverket

Afrodite och hennes badkrukor består av flera konstobjekt som återfinns i badhuset Parkbadet Sandviken. Längs med bassängkanten radar blå unika betongkrukor upp sig. I glasväggen mellan stora bassängen och barnbassängen finns ett tiotal blyinfattade glas som var och en mäter 115x47cm i liggande format. Effekten av dessa är störst när ljuset är dämpat och skiftningarna i det hantverksgjorda färgade glaset lyfts fram. I entrén balanserar Afrodite en kruka på sitt huvud.

Information

Konstnär: Camilla Bergman
Plats: Parkbadet
Uppdragsgivare: Sandvikens kommun
Material: Brons, betong, blyinfattat glas, glaserat stengods.
Datum: 1993

Länkar

Bildgalleri